Souhlasím, aby mě kontaktovali ze společnosti HP TRONIC, s.r.o., IČ 603 23 418, se sídlem Kútíky 637, 760 01 Zlín – Prštné, když pro mě budou mít i jinou vhodnou pozici. Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost HP TRONIC, s.r.o. nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailové adresy personalni@hptronic.cz Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.